ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท บี.เอ็ม. ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

ที่อยู่ :

25/1 ถนนโสภา ต.บางปรอก

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-978-1181-3 กด 0 สั่งสินค้า
โทร : 02-978-0916
แฟกซ์ : 02-978-0899
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.bmfood.com

ติดต่อฝ่ายขาย :

คุณพิศิษฐ์ หาญยุทธ
Assistant Sales Manager
โทร : 02-978-1181-3 Ext. 124
แฟกซ์ : 02-581-1670
มือถือ : 093-749-1465
อีเมล : [email protected]

ติดต่อฝ่ายธุรการขาย / สั่งสินค้า :

คุณเกตุมณี ธรศรี
คุณนงนุช พรมเทศ

โทร : 02-978-1181-3
ต่อ 0 , 150, 151, 154, 155, 156
แฟกซ์ : 02-581-1670
อีเมล : [email protected],
[email protected]